Pre-Lite werkplaats Terug naar Nieuws

Pre-Lite is de lichtspecialist bij uitstek en levert hoogwaardige lichtbronnen en –armaturen aan bedrijven, organisaties en instellingen. Pre-Lite biedt alles op het gebied van verlichting en beperkt zich niet tot de levering van genoemde producten alleen. In de goed geoutilleerde eigen werkplaats worden alle denkbare werkzaamheden verricht aangaande lichtbronnen en armaturen.

Aanpassen, ombouwen en repareren
Te denken valt onder meer aan het aanpassen van armaturen, het ombouwen ervan en aan uiteenlopende reparatiewerkzaamheden. In de werkplaats worden desgewenst ook werkvoorbereidingen verricht. Dit laatste is handig en soms zelfs noodzakelijk voor het geval het op locatie lastig of zelfs helemaal niet mogelijk is deze werkzaamheden, waaronder bijvoorbeeld het aanpassen van kabels en dergelijke, uit te voeren. Het zorgt ervoor dat de werkzaamheden op het project zelf uiteindelijk vele malen soepeler en sneller verlopen. Dit levert een flinke besparing qua tijd op en daardoor automatisch ook qua kosten.

Meten is weten
Voor Pre-Lite geldt onveranderd het adagium ‘meten is weten’. Om deze reden is de werkplaats uitgerust met de meest moderne meetapparatuur. Hiermee kan in een handomdraai onder meer de lichtsterkte van lichtbronnen worden vastgesteld. Ook het bepalen of verouderde lichtbronnen nog voldoen aan de van toepassing zijnde normering is mogelijk. Dit geldt ook voor het doormeten van armaturen. Dit alles met maar één doel voor ogen: goede verlichting goed laten blijven.

Passende oplossing
Heeft men regelmatig te kampen met storingen in de verlichting, dan kan de oorzaak hiervan in de werkplaats van Pre-Lite worden achterhaald. Met de verkregen (meet)gegevens kan vervolgens worden toegewerkt naar de meest passende oplossing. Dat is belangrijk. Een goede, storingsvrije verlichting is een basisvoorwaarde voor een prettige en gezonde werkomgeving. Zij levert bovendien een belangrijke bijdrage aan het imago en de identiteit van een bedrijf, instelling of school. Voor bedrijven kan goede, storingsvrije verlichting zelfs een omzet verhogend effect sorteren.

Meer info
Voor meer informatie over hoe ook u kunt profiteren van de vele mogelijkheden die de Pre-Lite werkplaats te bieden heeft, verwijzen wij u graag naar onze vernieuwde website. Meteen bellen kan uiteraard ook: 088 – 236 60 50.