Onderhoud

Pre-Lite is een toonaangevende organisatie gespecialiseerd in verlichting. 
Pre-Lite adviseert, produceert en levert een breed en diep assortiment verlichtingsarmaturen en LED lichtbronnen.
Wij garanderen betrouwbare verlichting met de laagste operationele kosten en de beste return-on-investment. Ook voor verlichtingsonderhoud kunt u in de vorm van Pre-Lite-Periodiek op ons bouwen.

Investeren in verlichting loont. Goede, storingsvrije verlichting is een basisvoorwaarde voor een prettige en gezonde werkomgeving. Zij levert bovendien een belangrijke bijdrage aan het imago en de identiteit van een bedrijf, instelling of school. Voor bedrijven kan goede en storingsvrije verlichting zelfs een omzet verhogend effect sorteren.

Kostenbesparing
Goede verlichting moet goed blijven. Bovendien zorgt tijdig onderhoud voor kostenbesparing. Voorkomen wordt dat meer energie gebruikt wordt dan noodzakelijk is. Om deze reden is een geautomatiseerd onderhoudssysteem voor verlichting ontwikkeld: Pre-Lite-Periodiek. Een monteur bellen voor de vervanging van lichtbronnen of ander onderhoud is niet nodig. Het systeem verzorgt zelf een melding aan de monteur, waarna deze meteen in actie komt.

Uitsluitend winstpunten
Tijdens een eerste bezoek van Pre-Lite wordt de huidige situatie geïnventariseerd. In nauw overleg wordt het onderhoud haarfijn afgestemd op de omstandigheden en behoeftes. Per saldo kent Pre-Lite-Periodiek uitsluitend winstpunten: u heeft geen omkijken meer naar verlichtings- (en desgewenst klein technisch-) onderhoud en u kunt voortaan rekenen op de meest optimale verlichting op de juiste plek.
En dat het hele jaar door, jaar in jaar uit. Niet onbelangrijk: dankzij Pre-Lite-Periodiek wordt u per saldo met minder onderhoudswerkzaamheden geconfronteerd.

Alle gegevens in een handomdraai
Dankzij Pre-Lite-Periodiek heeft u altijd inzicht in verrichte onderhoudswerkzaamheden. Via een code kunt inloggen in het systeem, waarna in een handomdraai alle gegevens, eventueel zelfs gespecificeerd per ruimte, zichtbaar zijn.
Ook de exploitatiekosten over verschillende jaren kunnen gemakkelijk worden berekend. Zo heeft u te allen tijde inzicht in de staat van onderhoud van uw verlichting.

Meten is weten!
PRE-LITE garandeert betrouwbare verlichting met de laagste operationele kosten en de beste return on investment.
Om deze garantie te kunnen waarmaken, is het van groot belang de gestelde hoge kwaliteit van het geboden totaalpakket aan eigen verlichtingsproducten te kunnen onderbouwen. Met argumenten verkregen uit nauwkeurige meetgegevens. Zodat u honderd procent zeker weet dat u krijgt – en houdt – wat op voorhand beweerd wordt. Hoe PRE-LITE dit doet? Door de KEMA/ DEKRA gecertificeerde producten continu nauwlettend te controleren op de gestelde, allerhoogste kwaliteit.
In ons eigen technische laboratorium!